Tổng hợp các loại hệ thống tổng đài

Điều khác biệt giữa các hệ thống điện thoại này là số lượng các đường dây (đường dây điện thoại) mà họ có thể cho phép và số lượng các phần mở rộng (như là điện thoại hoặc các tính năng) mà họ có thể cho phép. Hệ thống KSU-Less Một hệ thống điện thoại doanh nghiệp KSU-Less là lựa chọn cơ bản nhất có sẵn cho các doanh nghiệp. Nó có thể làm việc […]

Tiện ích của tổng đai voip cho văn phòng, doanh nghiệp

Tổng đài điện thoại cho toàn bộ công ty hoặc văn phòng chi nhánh bằng một ứng dụng phần mềm bảng điều khiển mạnh giúp sắp xếp hợp lý các cuộc gọi trực tiếp và tăng khả năng hiển thị về “sự hiện diện” của mỗi nhân viên trong tổ chức. Tổng đài điện thoại là một tính năng bổ sung tùy chọn cho dịch vụ điện thoại kinh doanh văn phòng ảo. Khả năng […]