Phân Phối Và Lắp Đặt Tổng Đài Excelltel Tại Quận Thanh Xuân

Giới thiệu về hệ thống tổng đài excelltel. tổng đài excelltel một mạng điện thoại cá nhân được sử dụng trong một công ty hoặc tổ chức. Người sử dụng của tổng đài có thể liên lạc nội bộ (trong công ty của họ) và bên ngoài (với thế giới bên ngoài), sử dụng các kênh truyền thông khác nhau như Voice over IP, ISDN hoặc analog. Một tổng đài excelltel cũng cho phép bạn […]